"Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće,
a prava katastrofa kad ne zna šta može."
Jovan Dučić